GDPR Cookie Consent by FreePrivacyPolicy
Love Poem: Sula do

Sula doChin li hasi meri neend par 
bhi phara hai uska ankey kaya 
band hogi maut par bhi naam hai tera With love all 
Jagdish bajantri