Love Poems About Salaam or Salaam Love Poems
by Jagdish Bajantri |
Categories: crazy, crush,

Tadka hing zeera

    Tadka hing zeera 

Bhook badi badmas hai 
aab lagti nahi paayas hai 
paak rha hoon jasey intazar hai 
koi khaou aam jiski mitas 
Tumara payar ho....... 

aab hota na intazar kouki 
wow badi saitaan hai 
Muskurakar khati nahi 
aata laganey Tadka hing 
zeera kouki sambhala kadchi 
pitane....... 

A smile... Ek...... 


With love all 
Jagdish Bajantri

by Jagdish Bajantri |
Categories: absence, character, poetry,

Dil ka tofan

Dil ka tofan 

Khali hai maidan 
Roop hai shirngar 
Asman hai baval 
Bhook bani chahat 
Lawaz baney khamosh 
Mitas hai thohar 
Phechan lo awaz 
Ghonghat mai dondu apni aas 
Mai huon ek dewan soch mai aatama kar chalu yaad purani or  bhata nadi ka kinara 
Teri yaad mai dhond da na hai apney adhey chand 
Kaya pheli hai jese emalie 
Or aam ka achar 
Hing ka tadaka zerey ka namak 
Mauqut ki dua Mango yeah 
Hai mere dil ka tofan 
Meri jaan 

With love all 
MRI Jagdish Bajantri ETD