Love Poem: Teri yaad
Jagdish  Bajantri  Avatar
Written by: Jagdish Bajantri

Teri yaad

Teri yaad 

Kuch baat jo mai bhoola kuch yaad jismey mai jiya tum door Ho ya pass Bin dhakan ek awaz pa lo humri saye ki awaz jo pukarti hai raat taj ho ya taakt sab hai tumhari ek phahcan gumsum si bhati hai jane kab sune wow tumhari awaz meri jaan..... Teri yaad 


With love all 
Jagdish Bajantri