Love Poem: Dil ka tofan
Jagdish  Bajantri  Avatar
Written by: Jagdish Bajantri

Dil ka tofan

Dil ka tofan 

Khali hai maidan 
Roop hai shirngar 
Asman hai baval 
Bhook bani chahat 
Lawaz baney khamosh 
Mitas hai thohar 
Phechan lo awaz 
Ghonghat mai dondu apni aas 
Mai huon ek dewan soch mai aatama kar chalu yaad purani or  bhata nadi ka kinara 
Teri yaad mai dhond da na hai apney adhey chand 
Kaya pheli hai jese emalie 
Or aam ka achar 
Hing ka tadaka zerey ka namak 
Mauqut ki dua Mango yeah 
Hai mere dil ka tofan 
Meri jaan 

With love all 
MRI Jagdish Bajantri ETD